DLA BIZNESU

OFERTA DLA BIZNESU

Pomagam biznesom, które znalazły się w trudnej sytuacji lub są u progu dużych zmian i potrzebują zewnętrznego wsparcia w tym procesie. Mam do tego solidne podstawy teoretyczne, ale przede wszystkim jestem praktykiem. Posiadam wieloletnie doświadczenie biznesowe. Sama niejednokrotnie byłam w takich sytuacjach i wychodziłam z nich zwycięsko.

Większość mojego życia zawodowego to praca w globalnych korporacjach zarówno po stronie rynkowej (sprzedaż) jak i produkcyjnej (zakupy/logistyka). Zarządzałam również całością biznesów jako CEO.

Już jako konsultant poznałam świat małych i średnich przedsiębiorstw i różne branże. Sama również byłam i jestem przedsiębiorcą.

Potrafię wykorzystać i połączyć w spójną koncepcję najlepsze praktyki z dużej korporacji z elastycznością i zwinnością technologicznego start-upu i zastosować w Państwa sytuacji.

MENTORING/COACHING
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ (SUSTAINABILITY)
ZAKUPY STRATEGICZNE (STRATEGIC SOURCING)
WILDFIT DLA BIZNESU
DLA BIZNESU

MENTORING/COACHING

W biznesie najważniejsi są ludzie. We wszystkich moich rolach biznesowych zarządzałam zespołem, a jako CEO całkiem dużym – prawie 2000 osób. Kompetentny, zaangażowany i zmotywowany zespól to nie tylko podstawa sukcesów w biznesie, ale również niesamowita przyjemność w pracy. Troska o rozwój pracowników to jedno z podstawowych zadań menedżera. Kto może skorzystać z mojej oferty:

Zespoły zarządzające, które potrzebują wsparcia w przeprowadzeniu biznesu przez trudny okres.

CEO i menadżerowie, którzy stawiają pierwsze kroki w swojej nowej odpowiedzialności lub chcą pracować nad rozwojem siebie i swojej kariery.

Właściciele firm, którzy czują się samotni w swojej roli i nie mają szefa troszczącego się o ich rozwój.

Start- upy, które potrzebują wsparcia kogoś, kto doświadczył więcej, od kogo można się uczyć, żeby uniknąć niepotrzebnych błędów.

DLA BIZNESU

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Wprowadzanie zmian było ulubioną częścią każdej mojej roli biznesowej. Jestem otwarta na rzeczy nowe i na innowacje. Zmianę postrzegam jako nowe otwarcie i zawsze szukam sposobów, jak trudną sytuację przekuć w nowe możliwości. Lubię rozwiązywać problemy, ponieważ rozwiązania najczęściej sprowadzają się do innowacji: produktowej, procesowej czy w sposobie działania.

Od swoich klientów otrzymuję informację zwrotną, że szybko wdrażam się w ich biznes i trafnie diagnozuję sytuację. Nawiązuję dobre relacje z zespołem i potrafię zmotywować do działania. Dlatego tak dobrze czuję się w następujących obszarach:

Wypracowanie i wsparcie we wdrożeniu nowej strategii biznesowej.

Zarządzanie sytuacją kryzysową.

Wsparcie restrukturyzacji w firmach.

Pomoc start-upom w skalowaniu biznesu.

Praca w Radach Nadzorczych – swoje solidne doświadczenia biznesowe wzbogaciłam ogromną dawką wiedzy merytorycznej i prawnej. Posiadam uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.

DLA BIZNESU

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ (SUSTAINABILITY)

Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju jest w zgodzie z moim systemem wartości. W biznesie po raz pierwszy zetknęłam się z nim kilkanaście lat temu w korporacji Mars. Jako członek zarządu byłam odpowiedzialna za budowę świadomości wśród pracowników w krajach Europy Centralnej. Wspólnie z organizacjami rynkowymi i fabrykami kreowaliśmy lokalne strategie i plany działań na kolejne lata. Kierowałam również pracami globalnego zespołu, który stworzył strategię zrównoważonych zakupów oleju palmowego dla wszystkich segmentów korporacji Mars.

We wszystkich działaniach biznesowych pokazuję, jak można wykorzystać pozornie trudne do spełnienia wymogi stawiane przez unijne dyrektywy do budowy lepszego biznesu, z lepszą strukturą kosztów i co najważniejsze z lepszą ofertą dla konsumenta. Uczę, jak uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez dobór właściwych działań wspierających Zrównoważony Rozwój.

W ostatnich latach na całym świecie pojawiło się wiele nowych inicjatyw, uregulowań prawnych jak również olbrzymich wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Staram się być na bieżąco ze wszystkimi istotnymi zmianami i nowymi pomysłami jak ocalić naszą planetę. Uczyłam się od najlepszych w tej dziedzinie – uzyskałam certyfikat  „Strategies for Sustainable Business” wydawany przez MIT. W obszarze Zrównoważonego Rozwoju oferuję:

Pomoc w tworzeniu i wdrożeniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

Działania edukacyjne w obszarze Zrównoważonego Rozwoju: Szkolenia dla biznesu, motywacyjne sesje dla zespołów zarządzających i kadry menadżerskiej. Współpraca ze szkołami i ośrodkami naukowymi.

DLA BIZNESU

ZAKUPY STRATEGICZNE (STRATEGIC SOURCING)

Doświadczenie zawodowe w obszarze zakupów zdobywałam w korporacji Mars, gdzie  w rolach lokalnych, europejskich czy globalnych odpowiadałam za olbrzymie budżety zakupowe. Dzięki dobrym strategiom zakupów mój zespół generował kilka procent oszczędności w skali roku. Za swój duży sukces uważam zbudowanie kompetentnego zespołu zakupowego w Europie Centralnej, w którym tradycyjna rola kupca ewoluowała do roli partnera biznesowego, który przynosi wartość dodaną w postaci nie tylko oszczędności, ale również poprawy przepływów pieniężnych, optymalizacji całkowitych kosztów. Kilka innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez mój zespół na stałe zagościło w praktykach globalnej organizacji Mars.

W swojej karierze miałam również okazję współpracować z obszarem zakupów jako klient wewnętrzny i jako CEO. Mam wiec pełny obraz jak nowoczesne zakupy mogą tworzyć wartość dodaną do biznesu, wspierać realizację celów całej firmy oraz zmieniać firmę poprzez wykorzystanie potencjału dostawców strategicznych.

 • Weryfikacja strategii zakupowych pod kątem spójności z realizacją celów strategicznych
 • Zmiana roli i zadań działu zakupów w organizacji – nowoczesne zakupy strategiczny partner w biznesie
 • KPI dla działu zakupów/Scorecard
 • Optymalizacja organizacji zakupowej
 • Konsolidacja zakupów po fuzjach i przejęciach
 • Optymalizacja procesu zakupowego
 • Outsourcing zakupów
 • Opracowanie matrycy kompetencji zakupowych potrzebnych dla realizacji strategii
 • Weryfikacja poziomu kompetencji pracowników w dziale zakupów
 • Budowa planów rozwojowych
 • Mentoring dla dyrektorów zakupów
 • Szkolenia w obszarze budowy strategii zakupowych i zrównoważonego łańcucha dostaw
DLA BIZNESU

WILDFIT DLA BIZNESU

W Twojej firmie ważne jest zdrowie i osobisty rozwój pracowników? Poszukujesz inspirującego tematu dla Klientów, partnerów biznesowych czy kadry zarządzającej? Prowadzisz studio fitness, które chce rozwinąć obszar związany z dobrym żywieniem? Twoje centrum wellness & spa chce zaoferować swoim Klientom programy żywieniowo-zdrowotne? A może w szkole, w której pracujesz warto wzbogacić program nauczania o świadome żywienie? Chętnie porozmawiam o możliwości współpracy.