DLA BIZNESU

OFERTA DLA BIZNESU

Pomagam biznesom, które znalazły się w trudnej sytuacji lub są u progu dużych zmian i potrzebują zewnętrznego wsparcia w tym procesie. Mam do tego solidne podstawy teoretyczne, ale przede wszystkim jestem praktykiem. Posiadam wieloletnie doświadczenie biznesowe. Sama niejednokrotnie byłam w takich sytuacjach i wychodziłam z nich zwycięsko.

Większość mojego życia zawodowego to praca w globalnych korporacjach zarówno po stronie rynkowej (sprzedaż) jak i produkcyjnej (zakupy/logistyka). Zarządzałam również całością biznesów jako CEO.

Już jako konsultant poznałam świat małych i średnich przedsiębiorstw i różne branże. Sama również byłam i jestem przedsiębiorcą.

Potrafię wykorzystać i połączyć w spójną koncepcję najlepsze praktyki z dużej korporacji z elastycznością i zwinnością technologicznego start-upu i zastosować w Państwa sytuacji.

MENTORING / COACHING FOR BUSINESS & HEALTH
60 MINUT DZIENNIE DLA OPDORNOŚCI
ZDROWIE I WITALNOŚĆ W PRACY
LUNCH & LEARN WIRTUALNIE
CONSULTING DLA BIZNESU
DLA BIZNESU

ONE-ON-ONE MENTORING & COACHING FOR BUSINESS & HEALTH

Od lat wspieram menedżerów w rozwoju osobistym i w odnoszeniu sukcesów  biznesowych. Koncentruję się na potrzebach klienta. Wspólnie określamy cel i oczekiwane rezultaty (KPI). W sposobie działania elastycznie łączę mentoring z coachingiem w zależności od sytuacji i potrzeb. Pomagam osiągnąć równowagę we wszystkich obszarach życia. Health Coaching jest częścią procesu. W zależności od potrzeb wspólnie z Klientem realizujemy cały program WILDFIT 90 Days Challenge lub jego wybrane elementy.

Coaching for Business and Health  to nic innego jak nauka umiejętności łączenia pracy zawodowej z troską o swoje zdrowie. To wszystkim się opłaca. Z indywidualnych sesji mogą skorzystać:

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest zdrowie i witalność osób kierujących firmą. Wiemy również jakie zagrożenia dla zdrowia niesie praca na tak eksponowanych stanowiskach. Warto więc wesprzeć liderów w poradzeniu sobie z problemami zdrowotnymi i, co ważniejsze, nauczyć ich jak im zapobiegać.

Wsparcie menedżerów w aspekcie zdrowia ma nie tylko charakter motywacyjny, ale również rozwojowy.  Świadomy menedżer będzie lepiej troszczył się o swoich pracowników .

Jeśli chcesz wesprzeć indywidulanego pracownika, którego  dotknęły choroby cywilizacyjne czy zawodowe.

Start- upy, które potrzebują wsparcia kogoś, kto doświadczył więcej, od kogo można się uczyć, żeby uniknąć niepotrzebnych błędów.

DLA BIZNESU

60 MINUT DZIENNIE DLA ODPORNOŚCI

Jedzenie i zdrowie to naczynia połączone. Zapraszam na dwutygodniowy proces transformacji sposobu myślenia o tym co i dlaczego jemy. Poznamy techniki behawioralne, które pomogą przejąć kontrolę nad naszymi decyzjami żywieniowymi.  Zgłębimy jak wykorzystać dietę i styl życia do budowy odporności. Lepiej poznamy siebie, zbudujemy nowe nawyki, wypracowujemy swój plan na odporność. Program to kombinacja pracy indywidualnej z pracą w grupie, realizowany online. Można zaprosić do niego wszystkich pracowników, którzy mają możliwość takiej realizacji programu.

Do programu możemy zaprosić wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Wspólnie zajmiemy się tym, co jest dla nich najważniejsze – własnym zdrowiem.

Do programu w tym samym czasie zapraszamy pracowników z różnych obszarów. Element integracji pomiędzy działami wspiera budowę kultury firmy, w której każdy pracownik jest ważny jako osoba

Możliwość dołączenia do programu pracowników zdalnych i z  oddziałów firmy pomaga zmotywować tych, którzy na co dzień są daleko.

DLA BIZNESU

ZDROWIE I WITALNOŚĆ W PRACY

Budowanie kariery i aktywna praca zawodowa  często odbywają się kosztem zdrowia. Nie musi tak być. Program  Zdrowie i Witalność w Pracy uczy jak jak połączyć pracę z troską o własne zdrowie. Uczestnicy programu wyznaczają swoje cele w obszarze zdrowia i  tworzą plan ich realizacji. W czasie całego programu wszyscy zdobywają dużą dawkę wiedzy o zdrowym stylu życia, otrzymują przydatne narzędzia oraz poznają techniki behawioralne, które  pozwalają przejąć kontrolę nad decyzjami  żywieniowymi. Obserwacje i poznawanie siebie, budowa nowych nawyków pomagają uczestnikom wprowadzić trwałe zmiany, które pomagą im utrzymać dobre zdrowie.

Połączenie dwutygodniowego programu online  z całodniowym, interaktywnym warsztatem stacjonarnym powoduje, że najbardziej efektywnie ten program można realizować w grupie max. 15 osób.

Zdrowie i Witalność  w Pracy to doskonałe uzupełnienie programów rozwojowych dla menedżerów. Nowe kompetencje i umiejętności przydadzą się nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym. Ten program to olbrzymia dawka dodatkowej energii i motywacji.

Olbrzymia wartość dodana dla wszystkich członków zespołu, ale również doskonałe wydarzenie integracyjne. Tematyka spotkania zachęca do wymiany doświadczeń, wzajemnego wspierania się i większej otwartości na innych.

DLA BIZNESU

LUNCH & LEARN WIRTUALNIE

To ciekawy sposób na rozwój osobisty i motywowanie pracowników w formule online. Krótkie szkolenia lub warsztaty organizowane są w porze lunchowej i poświęcone są aspektom zdrowego stylu życia. Prezentacja odbywa się przy wspólnym posiłku, który uczestnicy przygotują dla siebie podczas sesji wspólnego gotowania online lub firma zapewnia pakiety lunchowe. Dlaczego warto je organizować ?

Wydarzenia Lunch & Learn zawsze cieszyły się popularnością wśród pracowników. Możliwość zorganizowania ich wirtualnie pozwala na ich kontynuację niezależnie od restrykcji i ograniczeń związanych z pandemią.

W mojej ofercie zdrowie jest elementem spinającym oba aspekty. Zarówno to, co jemy, jak również tematyka wykładu/warsztatu promują zdrowy styl życia.

Pracownicy nie tylko zdobywają przydatną wiedzę, ale również uczą się, jak szybko i zdrowo przygotować lunch.

DLA BIZNESU

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Wprowadzanie zmian było ulubioną częścią każdej mojej roli biznesowej. Jestem otwarta na rzeczy nowe i na innowacje. Zmianę postrzegam jako nowe otwarcie i zawsze szukam sposobów, jak trudną sytuację przekuć w nowe możliwości. Lubię rozwiązywać problemy, ponieważ rozwiązania najczęściej sprowadzają się do innowacji: produktowej, procesowej czy w sposobie działania.

Od swoich klientów otrzymuję informację zwrotną, że szybko wdrażam się w ich biznes i trafnie diagnozuję sytuację. Nawiązuję dobre relacje z zespołem i potrafię zmotywować do działania. Dlatego tak dobrze czuję się w następujących obszarach:

Wypracowanie i wsparcie we wdrożeniu nowej strategii biznesowej.

Zarządzanie sytuacją kryzysową.

Wsparcie restrukturyzacji w firmach.

Pomoc start-upom w skalowaniu biznesu.

Praca w Radach Nadzorczych – swoje solidne doświadczenia biznesowe wzbogaciłam ogromną dawką wiedzy merytorycznej i prawnej. Posiadam uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.

DLA BIZNESU

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ (SUSTAINABILITY)

Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju jest w zgodzie z moim systemem wartości. W biznesie po raz pierwszy zetknęłam się z nim kilkanaście lat temu w korporacji Mars. Jako członek zarządu byłam odpowiedzialna za budowę świadomości wśród pracowników w krajach Europy Centralnej. Wspólnie z organizacjami rynkowymi i fabrykami kreowaliśmy lokalne strategie i plany działań na kolejne lata. Kierowałam również pracami globalnego zespołu, który stworzył strategię zrównoważonych zakupów oleju palmowego dla wszystkich segmentów korporacji Mars.

We wszystkich działaniach biznesowych pokazuję, jak można wykorzystać pozornie trudne do spełnienia wymogi stawiane przez unijne dyrektywy do budowy lepszego biznesu, z lepszą strukturą kosztów i co najważniejsze z lepszą ofertą dla konsumenta. Uczę, jak uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez dobór właściwych działań wspierających Zrównoważony Rozwój.

W ostatnich latach na całym świecie pojawiło się wiele nowych inicjatyw, uregulowań prawnych jak również olbrzymich wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Staram się być na bieżąco ze wszystkimi istotnymi zmianami i nowymi pomysłami jak ocalić naszą planetę. Uczyłam się od najlepszych w tej dziedzinie – uzyskałam certyfikat  „Strategies for Sustainable Business” wydawany przez MIT. W obszarze Zrównoważonego Rozwoju oferuję:

Pomoc w tworzeniu i wdrożeniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

Działania edukacyjne w obszarze Zrównoważonego Rozwoju: Szkolenia dla biznesu, motywacyjne sesje dla zespołów zarządzających i kadry menadżerskiej. Współpraca ze szkołami i ośrodkami naukowymi.

DLA BIZNESU

ZAKUPY STRATEGICZNE (STRATEGIC SOURCING)

Doświadczenie zawodowe w obszarze zakupów zdobywałam w korporacji Mars, gdzie  w rolach lokalnych, europejskich czy globalnych odpowiadałam za olbrzymie budżety zakupowe. Dzięki dobrym strategiom zakupów mój zespół generował kilka procent oszczędności w skali roku. Za swój duży sukces uważam zbudowanie kompetentnego zespołu zakupowego w Europie Centralnej, w którym tradycyjna rola kupca ewoluowała do roli partnera biznesowego, który przynosi wartość dodaną w postaci nie tylko oszczędności, ale również poprawy przepływów pieniężnych, optymalizacji całkowitych kosztów. Kilka innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez mój zespół na stałe zagościło w praktykach globalnej organizacji Mars.

W swojej karierze miałam również okazję współpracować z obszarem zakupów jako klient wewnętrzny i jako CEO. Mam wiec pełny obraz jak nowoczesne zakupy mogą tworzyć wartość dodaną do biznesu, wspierać realizację celów całej firmy oraz zmieniać firmę poprzez wykorzystanie potencjału dostawców strategicznych.

 • Weryfikacja strategii zakupowych pod kątem spójności z realizacją celów strategicznych
 • Zmiana roli i zadań działu zakupów w organizacji – nowoczesne zakupy strategiczny partner w biznesie
 • KPI dla działu zakupów/Scorecard
 • Optymalizacja organizacji zakupowej
 • Konsolidacja zakupów po fuzjach i przejęciach
 • Optymalizacja procesu zakupowego
 • Outsourcing zakupów
 • Opracowanie matrycy kompetencji zakupowych potrzebnych dla realizacji strategii
 • Weryfikacja poziomu kompetencji pracowników w dziale zakupów
 • Budowa planów rozwojowych
 • Mentoring dla dyrektorów zakupów
 • Szkolenia w obszarze budowy strategii zakupowych i zrównoważonego łańcucha dostaw

Pomoc start-upom w skalowaniu biznesu.

Praca w Radach Nadzorczych – swoje solidne doświadczenia biznesowe wzbogaciłam ogromną dawką wiedzy merytorycznej i prawnej. Posiadam uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.