Każda rola, jakiej podejmujemy się wymaga od nas  określonych umiejętności, zarówno twardych jak i miękkich.  Zastanówmy się jakiego zestawu kompetencji potrzebuje dobry coach?

Coach musi umieć przeprowadzić proces coachingowy. Ważne więc, by potrafił  określać cele, formułować strategie i plany działania, zadawać pytania i dawać feedback.  Nie bez znaczenia jest umiejętność określania zasad współpracy i zarządzanie postępem procesu. Dobra komunikacja i dostępność dla klienta są doskonałym uzupełnieniem listy twardych umiejętności jakie powinien posiadać profesjonalny coach.

Do miękkich obszarów można zaliczyć budowanie relacji i zaufania oraz tworzenie poczucia bezpieczeństwa. Do tego niezbędna jest umiejętność wykorzystywania własnej intuicji i empatii.

Przygotowując się do roli coacha zazwyczaj uważamy, że kompetencje miękkie są intuicyjne i że poradzimy sobie bez problemu. Koncentrujemy się więc na doskonaleniu twardych umiejętności.

Szybko jednak dochodzimy do wniosku, że wyniki wieloletnich badań sformułowanych w paradoksie Moraveca mają zastosowanie również w naszym przypadku. „Trudne rzeczy są łatwe, a łatwe rzeczy są trudne”. Okazuje się, że praca nad rozwojem miękkich umiejętności jest znacznie większym wyzwaniem niż myśleliśmy.

Niektórzy wręcz twierdzą, że przychodzimy na świat z pewnym zestawem cech         charakteru, talentów i umiejętności, a jeśli czegoś w tym zestawie brakuje nie możemy nic z tym zrobić.

Ja nie zgadzam się z takim podejściem. Pokażę Ci jak można pracować nad rozwojem miękkich umiejętności na przykładzie empatii.

Czym jest empatia i dlaczego jest tak ważna w roli Coacha?

Empatia to umiejętność wczucia się w stan emocjonalny i wewnętrzny drugiej osoby. To umiejętność zrozumienia jej punktu widzenia, postrzegania świata i uczuć.  Spośród wielu definicji empatii najbardziej podoba mi się podejście jednego z największych jej orędowników – Baracka Obamy.  „Empatia to umiejętność wejścia w czyjeś buty, patrzenia ich oczami, tak zaczyna się pokój. Empatia to cecha charakteru, która zmienia świat.”

Empatia jest umiejętnością, potrzebną każdemu z nas , ale w przypadku coacha odgrywa ona szczególna rolę.

– Bez niej możemy obserwować naszego klienta, ale nie widzieć tego, co istotne.

– Możemy słuchać tego co, mówi, ale nie usłyszeć tego, co naprawdę chce przekazać.

– Nie zbudujemy dogłębnej relacji, zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

–  Empatia jest spoiwem, katalizatorem i stymulatorem, który powoduje, że każda z twardych umiejętności coacha będzie się przejawiać pełniej. Komunikacja pomiędzy coachem i klientem będzie lepsza, a feedback i dostępność coacha będą miały inną jakość.

Moim zadaniem to właśnie poziom empatii jest jednym z czynników, który odróżnia dobrego coacha od wybitnego. Warto więc pracować nad jej rozwojem. Kilka sposobów jak to robić.

  1. Doświadczaj różnic między ludźmi

Wybierz się do innego kraju. Jeśli możesz pozostań tam na dłużej i doświadcz innej kultury. Zobacz jak tam żyją ludzie, obserwuj, rozmawiaj, postaraj się zrozumieć. Dobrym doświadczeniem jest również praca w międzynarodowym środowisku.

  1. Rozszerzaj swój network

Dbaj o szerokie spectrum i różnorodność swoich kontaktów, zarówno zawodowych jak i prywatnych.  Nie bój się poruszania kontrowersyjnych tematów, słuchaj, upewniaj się, że rozumiesz punkt widzenia innych ludzi

  1. Pracuj nad swoja inteligencją emocjonalną. Naucz się nazywać swoje uczucia, odróżniać je od myśli.

Zdarza się, że nie widzimy różnicy pomiędzy szczęściem a ekscytacją, nasze myśli mylą nam się z naszymi odczuciami. Znajduj czas na obserwację siebie, na wędrówkę wewnątrz.

  1. Regularnie pytaj swoich klientów o ich ocenę sytuacji, ich odczucia i perspektywę.

Porównaj ich odpowiedzi z Twoimi wyobrażeniami o ich reakcjach. W ten sposób nie tylko sprawdzisz swoje umiejętności empatii, ale poznasz bardziej swoich klientów

  1. Weź udział w szkoleniach

Empatię można również doskonalić poprzez szkolenia. Przeglądaj oferty. Na pewno znajdziesz jakiś szkolenie, w którym temat empatii będzie ważny.

Zachęcam do wzmacniania pokładów empatii. Przyda Ci się nie tylko po to by być super coachem, ale również w życiu codziennym.