Ostatnio dużo dyskutuje się o pokoleniu Silver, osobach w wieku 50+. Większość graczy upatruje olbrzymiego potencjału w tym segmencie rynku. Firmy produkcyjne tworzą nowe linie produktowe, powstaje cała gama usług adresujących ich specyficzne potrzeby.

Wszyscy zgodnie twierdzą, że wzrost populacji w tej grupie docelowej jest szansą na rozwój biznesu. Jak to wygląda z punktu widzenia pracodawców, czy dla nich to również szansa?

Wydłużanie się ludzkiego życia i poprawa jego jakości spowodowały, że po raz pierwszy w historii, w środowisku pracy spotykają się 4 pokolenia pracowników – starsze: Baby Boomers i pokolenie X, oraz młodsi Milenialsi i pokolenie Z. Każde z nich dorastało w innych czasach i wnosi ze sobą do pracy umiejętności i cechy charakteru, które naturalnie kształtowały się w odpowiedzi na pojawiające się możliwości i wyzwania.

Baby Boomers dorastali w okresie politycznych i społecznych transformacji, w czasie „Solidarności”, stanu wojennego i potężnych zmian na rynku pracy. Dlatego Baby Boomers nie boją się dużych wyzwań, demonstrują dużą lojalność wobec pracodawcy, są profesjonalni, chętnie pracują w zespole i dzielą się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pokolenie X wchodziło na rynek pracy w trudnym czasie restrukturyzacji, inflacji i bezrobocia. Stad u nich dużo pokory i szacunku do pracy. Są sumienni i odpowiedzialni. Jednocześnie chętnie angażują się w działania społecznie, a właściwa relacja pomiędzy pracą zawodową i czasem dla rodziny czy przyjaciół jest dla nich ważna.

Reprezentanci pokolenia Y należą do wyżu lat 80. Wychowani w dobie powszechnej komputeryzacji i rozwoju Internetu są otwarci na komunikację ze światem. Są kreatywni, innowacyjni i lubią zmiany. W poszukiwaniu rozwoju osobistego i chęci realizacji własnych celów często zmieniają pracę.

Teraz wchodzi na rynek pracy pokolenie Z, ludzi urodzonych po 1995 roku, w dobie pełnej cyfryzacji. Odczuwamy już olbrzymią wartość dodaną z nowych umiejętności, ale pojawiają się również nowe oczekiwania.

Młodsze pokolenia mają inne podejście do przebiegu kariery zawodowej.

Trochę dłużej trwa edukacja i absolwenci później rozpoczynają stałą prace zawodową.  „Cariera breaks” stały się normą.  Pracownicy decydują się na roczne, a czasami nawet dłuższe przerwy w pracy na podróże, edukację czy urlopy wychowawcze, by ponownie wrócić na rynek racy. Nie planują również kończyć swojego życia zawodowego wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Coraz częściej to podejście reprezentuje Pokolenie Silver. By pozostać jak najdłużej czynnym zawodowo decydują się na dodatkową edukację, zmianę ścieżki kariery czy zakładają własny biznes.

Teraz do pokolenia Silver zaliczamy Baby Boomers i część pokolenia X.

Wiemy, że pracownicy ci, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe i kompetencje potrafią wyprowadzić nasze biznesy z nie lada opresji i wesprzeć mentoringowo swoich młodszych kolegów. Ich zaangażowanie i lojalność pomagają budować przyjazną atmosferę w pracy. Dlatego tak wiele osób z pokolenia Silver aktywnie pracuje zawodowo.

Wiemy również, że starzenie się społeczeństwa w połączniu z niskim przyrostem naturalnym powoduje wzrost procentowego udziału pokolenia Silver w całości siły roboczej. Według przewidywań OECD w krajach rozwiniętych, w 2050 roku udział ten przekroczy 40 procent.

Jednak nie wszyscy menedżerowie potrafią zarządzać zespołem wielopokoleniowym.

W obecnej sytuacji demograficznej umiejętności takie powinny na stałe wejść do matrycy kompetencji menedżerskich.

Bardzo ważną rolę odgrywa również skuteczne motywowanie takich zespołów. Bardzo dobre rezultaty przynoszą inicjatywy Wellbeing. Troska o zdrowie pracownika sprawdza się jako narzędzie dla wszystkich, bez względu na wiek.

Nasi pracownicy, podobnie jak reszta społeczeństwa narażeni są na ryzyko chorób cywilizacyjnych. Cukrzyca, choroby układu krążenia czy nowotwory często stają się przeszkodą w kontynuacji kariery lub poważnie ja zmieniają. Stres i wypalenie zawodowe prowadzą do depresji. Przyczyną wielu zaburzeń naszego zdrowia jest otyłość i nadwaga.

Z nadmiarowymi kilogramami boryka się już ponad połowa społeczeństwa, również dzieci.

Wspieranie pokolenia Silver w leczeniu tych chorób to najlepszy prezent, który pozwoli im nie tylko utrzymać aktywność zawodową, ale również cieszyć się życiem.

Programy zdrowotne to również bardzo dobry prezent dla pozostałych pracowników.

Biologiczny proces starzenia się zaczyna się w wieku 25 lat. Jeśli starzenie zdefiniujemy jak utratę elastyczności naszego ciała, ducha i umysłu okaże się, że znajdziemy w gronie czterdziestolatków wielu starców i odkryjemy młodzieniaszków w wieku 70 czy 80 lat.

Nauka umiejętności zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, budowy odporności przyda się wszystkim, bez względu na wiek. Ani system opieki zdrowotnej, ani system szkolnictwa nie zapewniają tej wiedzy. Pracodawcy, poprzez swoje inicjatywy i programy mają szansę zapełnić tę lukę i zyskać zaangażowanie i wdzięczność pracowników.

Wiemy, już choćby po ostatnich doświadczeniach związanych z pandemią, że warunkiem powodzenia naszego biznesu jest utrzymywanie pracowników w dobrym zdrowiu i kondycji fizycznej. Warto więc wspierać ich w tym obszarze również w miejscu pracy. Musimy pamiętać, że na to w jakiej będziemy formie w wieku 50+ pracujemy dziś!!!